Hager Berker basiselementen

Basiselementen verzorgen de werking, de functie, bij schakelmateriaal: de schakelaar, de dimmer, enzovoorts. Eigenlijk de belangrijkste onderdelen, tegelijkertijd de minst zichtbare.

Op basiselementen plaatst u een afdekking, zoals een schakelwip, dimmerknop of centraalplaat. Berker basiselementen kunnen in combinatie met vrijwel elke serie Berker schakelmateriaal afgedekt worden.

Sommige series kennen eigen basiselementen, bijvoorbeeld wegens een afwijkende bedieningswijze zoals bij het klassieke 1930 en de R.Classic serie. In dat geval staan deze basiselementen bij de betreffende serie.